Τρία λεπτά κάτω από το νερό

Σε μια ήρεμη κατάσταση, ο Mark Mathews είναι σε θέση να κρατήσει την αναπνοή του κάτω από το νερό από τρία έως τέσσερα λεπτά.

This entry was posted in WATER. Bookmark the permalink.

POST A COMMENT